این پورتال در حال تکمیل شدن

درباره انجمن

مسئوليت اجتماعي به معناي ضمانت و تعهد است.مسئوليت اجتماعي يعني تعهدي که در قبال خداوند متعال،محيط زيست انساني و طبيعي،جامعه و اجزاي تشکيل دهنده آن داريم و تلاش و کوشش جهت شناسايي اين مسئوليت و مسئوليت پذيري و اقداماتي که ميتوان انجام دادکه زمين را جاي بهتري براي زندگي حال و آينده کرد.

براي زيست بهتر مي بايست به جامعه آموزش داد.و با ترويج و توسعه و ارتقاي روحيه مشارکت و کارگروهي  جامعه را  جهت دستيابي به رفاه اجتماعي و مهارت هاي زيستي سوق داد.

شرکت ها و سازمان ها يکي از بهره برداران مهم جامعه هستند،و نسبت به فعاليتشان به جامعه مسئوليتي نيز دارند.

مسئوليت اجتماعي شرکتي (Corporate Social Responsibility-CSR) وظيفه و تعهدي است که شرکت‌ها و سازمان‌ها در قبال تاثيرات سوءشان بر جامعه و محيط و در جهت کمک به جامعه‌اي که در آن فعاليت مي‌کنند، عهده‌دار مي‌شوند. اين مفهوم از دهه 50 ميلادي بتدريج اهميت پيدا کرده و امروزه اغلب شرکت‌ها( اعم از کوچک و بزرگ و بين‌المللي) به آن توجه جدي نشان داده و بنا به مزيت‌هايي که اين نوع مسئوليت از لحاظ مواردي همچون برندينگ و خوشنامي، افزايش انگيزه و کارآيي کارکنان، جذب تسهيلات و جلب حمايت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و… دارد، سازوکار مسئوليت اجتماعي شرکتي را در ساختار سازماني خود پديد آورده‌اند.

هرچند مفهوم مسئوليت اجتماعي در ايران با اقبال مواجه شده و شرکت‌ها و سازمان‌هاي متعددي به آن توجه نشان داده‌اند و برخي از شرکت‌هاي صنعتي و بزرگ در تاريخ فعاليت خود به اقدامات عام‌المنفعه، خيريه يا حتي توسعه‌اي در پيرامون خود و در قبال جوامع محلي يا محيط طبيعي اطراف دست زده‌اند، اما هنوز اقدامات آن‌ها از ماهيت و استانداردهاي ملي (استاندارد ملي مسئوليت اجتماعي و خير همگاني) و  بين المللي (ايزو 26000 و جي آر آي) و عمل لازم در اين زمينه برخوردار نيست.و باید ضرورت تبعات و تاثیرات اجتماعی شرکت ها و صنایع برجامعه مورد بررسی قرار گیرد.

این صفحه درحال تکمیل شدن است…